Internetowy sklep medyczny – Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.ortezka.pl , oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.ortezka.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy www.ortezka.pl dostępny pod adresem www.ortezka.pl prowadzony jest przez firmę:
MAX-CORP Sp. z o.o. (dalej: ortezka.pl lub Sprzedawca)
ul.Jackowskiego 43/1, 60-513 Poznań.
NIP: 7811955475, REGON: 368620625, KRS: 0000701386
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
Kapitał zakładowy 5000 zł.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej sklepu pod adresem: https://www.ortezka.pl/cms/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Sklep ortezka.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu medycznego, artykułów rehabilitacyjnych i ortopedycznych oraz sportowych poprzez sklep internetowy pod adresem www.ortezka.pl.
 2. Witryna www.ortezka.pl umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie www.ortezka.pl.

KUPUJĄCY

 1. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).

PRODUKTY

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie ortezka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

CENY

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ortezka.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym ortezka.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie w sklepie internetowym ortezka.pl można złożyć w następujący sposób:
  a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,
  b) pocztą elektroniczną i zamówieniem wysłanym pod adres: sklep.ortezka@gmail.com. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów oraz wybrany sposób dostawy,
  c) telefonicznie pod numerem: 697 595 045 lub 604 895 717.
 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.
 3. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych (poniedziałek - piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.
 5. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie).

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy ortezka.pl a Klientem.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych w zależności od zamówionego produktu. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
  a) przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  b) przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  c) odbiór zamówienia w sklepie stacjonarnym,
  d) odbiór zamówienia w paczkomacie.
 2. Szczegółowe koszty poszczególnych sposobów dostawy są opisane w Warunkach dostawy oraz przy wyborze sposobu dostawy w chwili składania zamówienia.
 3. Koszty dostawy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku gdy wysyłany towar jest ponad gabarytowy lub klient prosi o indywidualną wycenę wysyłki poprzez wybraną metodę dostawy.

PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia:
  a) tradycyjny przelew bankowy,
  b) płatność przy odbiorze towaru,
  c) płatność online za pomocą serwisu przelewy24.pl.
 2. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 683 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem, który nabył towar za pośrednictwem sklepu internetowego ortezka.pl może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Aby odstąpić od umowy bez podawania przyczyny należy złożyć pisemne oświadczenie, przesyłając je listem poleconym na nasz adres: MAX-CORP Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań, Polska, lub wysłać skan oświadczenia drogą mailową na adres sklep.ortezka@gmail.com.
 3. Terminem odstąpienia od umowy jest:
  a) w pierwszym przypadku data nadania listu poleconego,
  b) w drugim przypadku data otrzymania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia rzeczy (zgonie z Dz. U. z 2017r. Poz. 683, Sprzedawca zwraca koszty towaru powiększone o koszt najtańszej dostawy, niezależnie od wyboru sposobu dostawy przez Kupującego), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów ani opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwracany towar w związku z odstąpieniem od umowy należy odesłać lub przekazać na adres: MAX-CORP Sp. z o.o., ul. Zeromskiego 9, 60-544 Poznań, Polska, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący w związku z odstąpieniem od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (m.in. koszty wysyłki), chyba że sklep ortezka.pl zgodził się je ponieść.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Część produktów oferowanych przez sklep internetowy ortezka.pl jest wyrobami medycznymi i zgodnie z definicją Ustawy z dnia 10 maja 2010r. o wyrobach medycznych ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych, produkty które są wyrobami medycznymi i zostały zakupione oraz przymierzone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym ortezka.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu ortezka.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe danego produktu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.
 2. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
 3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
  a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,
  b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,
  c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,
  d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres: MAX-CORP Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań, Polska.
 6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. Wszystkie koszty transportu do mementu udzielenia odpowiedzi ponosi Kupujący. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób odbioru/dostarczenia nowego towaru itp.) W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy. (w takim przypadku koszty transportu reklamowanego towaru w obydwie strony ponosi Kupujący).
 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia)
 8. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 9. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest zgodne z Dz.U. nr 144, poz. 1204;.
 3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest MAX-CORP Sp. z o.o., ul.Jackowskiego 43/1 , 60-513 Poznań, KRS: 0000701386.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Po zgłoszeniu adresu mailowego do Newslettera Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora danych osobowych informacji na temat aktualnych promocji i rabatów oraz zbliżających się szkoleń.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.ortezka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
 
Ja: (imię i nazwisko kupującego)
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z:
MAX-CORP Sp. z o.o.
ul. Jackowskiego 43/1
60-513 Poznań
w dniu: (data zawarcia umowy)

Odstąpienie od umowy dotyczy następujących towarów:
-
-
-
...

Dane kupującego:
Imię i nazwisko: (imię i nazwisko kupującego)
Adres: (adres kupującego)

Data data odstąpienia od umowy: (data odstąpienia od umowy)

Podpis: (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

>> Regulamin.pdf

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies. Polityka Cookies

Zamknij